Gegeven de ingrijpende effecten van het coronavirus hebben wij als bestuur toch ook even ruggespraak gevoerd met de KNAS (schermbond) over hoe verder te gaan. de komende weken.

Het is zo dat alle wedstrijden in Nederland (en ook in grote delen van Europa) zijn afgelast. 

De KNAS stelt zich echter op het standpunt – en wij onderschrijven dit — dat de trainingsavonden zover beneden de gehanteerde grens van 100 personen liggen dat deze doorgang kunnen vinden. 

We gaan echter wel wat medewerking van jullie vragen om het risico van besmetting zo klein mogelijk te houden. We vragen jullie dan ook om de volgende dingen in acht te nemen:

  • Primair: mocht je je ziek voelen, hoesten, of niezen, laat de schermles dan een of twee weken schieten. Ben je eenmaal herstellende dan ben je ook niet meer besmettelijk.
  • Was altijd je handen voorafgaand en volgend op het schermen en beperkt het contact met anderen via je handen (je kunt in plaats van handen schudden na een schermpartij, ook je ellebogen even tegen elkaar houden, ‘elbow shake’). Wees je bewust dat de meeste besmetting van de handen naar het gezicht gaat.
  • Gebruik je materiaal van de vereniging dan is dit in principe veilig, virussen overleven slechts korte tijd buiten het lichaam. Mocht je het niet vertrouwen (een masker is bv. net gebruikt) dan kun je het masker schoonvegen met een ontsmettend doekje en door je handen te wassen na het schermen kan er ook niets via de handschoenen en het vest overgedragen worden. We zullen een doos met ontsmettende doekjes klaar zetten, maar je kunt ook zelf meebrengen.
  • Nies of hoest niet in het masker als je het kunt voorkomen. Zet je masker af en nies in je elleboog. Mocht je onverhoopt toch in je masker niezen, veeg het even schoon met ontsmettend doekje.
  • Gebruik je handschoen niet om je neus of gezicht aan af te vegen, maar gebruik een papieren zakdoekje en gooi dit weg.
  • Mocht je benaderd worden door de GGD over contacten die je gehad hebt omdat er iemand in je omgeving besmet is, vergeet dan niet ook de schermvereniging te noemen (en ons op de hoogte te brengen als je verzocht wordt je gezondheid in de gaten te houden).

Het zijn redelijk voor de hand liggende dingen en als we die allemaal in de gaten houden, verminderen we de kans om ziek te worden aanzienlijk. Van onze zijde zullen we het verenigingsmateriaal zo vaak als mogelijk schoon maken, maar iedere week alles reinigen is niet mogelijk dus let er een beetje op hoe je er mee om gaat tijdens de lessen.

Ik hoop jullie allemaal de komende weken te blijven zien. Mocht een en ander verder aangescherpt worden, dan horen jullie het zo snel mogelijk. Van jullie zijde horen wij het graag wanneer je ziek bent of wordt (een app’je naar mijn nummer volstaat.

Met vriendelijke groet en namens het bestuur,

Sjoerd Jaarsma

Maître schermvereniging Vívás

Corona virus