Mijn gedrag ten opzichte van mijn medeschermers
 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie als ik voor de groep sta. 
 • Ik scheld niet, pest niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
Pesten en ander ongewenst gedrag
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. Zowel binnen de les als daarbuiten dus ook niet op social media. Zie ook het kopje social media
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee,
  anders dan scherm wapens.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
In de les …
 • Ik ga verantwoordelijk om met de scherm wapens en draag zorg voor de veiligheid van mijn mede schermers. (veiligheid op en om de loper)
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij de trainer of het bestuur.