De contributies zoals ze gelden per 1 januari 2023 en vastgesteld op de ledenvergadering van 14 dec 2022.

De contributie is opgebouwd uit de volgende componenten:

  • kosten zaal
  • kosten maître
  • contributie voor de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS)
  • verzekeringsbijdrage
  • en de verenigingsbijdrage.

Wij onderscheiden een drietal categorieën leden naar leeftijd. De contributie verschuldigd voor deze drie categorieën vind je hieronder vermeld.

Het lidmaatschap is per volledig kalenderjaar. Zie de Algemene voorwaarden

Bij aangaan van het lidmaatschap gedurende het kalenderjaar wordt een deel van de kosten voor zaal en maître in mindering gebracht. Om lid te worden kun je je aanmelden of bij de secretaris (zie de contactpagina).

OmschrijvingJaar-contributie
Volwassene  (v.a. 21 jaar)€ 395
Volwassene (18 tot 21 jaar)€ 367
Volwassene (met kind)€ 317
Kind tot 12 jaar€ 322
Kind tot 12 jaar (2e kind)€ 294
Jeugd 12 tot 18 jaar€ 364
Jeugd 12 tot 18 jaar (2e kind)€ 331