De contributies zoals ze gelden per 1 januari 2022

De contributie is opgebouwd uit de volgende bedragen: kosten zaal, kosten maître, contributie voor de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS), verzekeringsbijdrage en de verenigingsbijdrage.

Wij onderscheiden een drietal categorieën leden naar leeftijd. De verenigingscontributie verschuldigd voor deze drie categorieën vind je hieronder vermeld.

Bij aangaan van het lidmaatschap gedurende het kalenderjaar wordt een deel van de kosten voor zaal en maître in mindering gebracht. Om lid te worden kun je je aanmelden of bij de secretaris (zie de contactpagina) dan wel in de zaal (meestal is er wel een bestuurslid aanwezig op dinsdagavond).

OmschrijvingJaar-contributie
Volwassene  (v.a. 21 jaar)€ 393
Volwassene (18 tot 21 jaar)€ 362
Volwassene (met kind)€ 312
Kind tot 12 jaar€ 317
Kind tot 12 jaar (2e kind)€ 289
Jeugd 12 tot 18 jaar€ 359
Jeugd 12 tot 18 jaar (2e kind)€ 326