Mijn naam is Ilja van Buitenen en woon met mijn man Wim-Jan en mijn zoon Qiang in Amersfoort. Via hen ben ik al jaren zijdelings bij Vivás betrokken. Omdat Vivás groeiende sportvereniging ook aandacht wil besteden aan een veilige sportomgeving heb ik mij aangemeld voor de functie van vertrouwenscontactpersoon. 

Ik ben werkzaam als maatschappelijk werker bij een revalidatiecentrum en heb een eigen praktijk voor coaching en massage. Daarnaast heb ik de cursus voor vertrouwenscontactpersoon van de NOC*NSF gevolgd.
Met mijn achtergrond en betrokkenheid wil ik de vereniging en de leden helpen om een leuke en veilige plek te zijn waar je je sport kunt uitoefenen. 

Ik ben te bereiken via de email.

Alternatieven en andere info

Als je niet bij de VCP van de vereniging terecht kunt of wilt kun je ook melden bij:

De vertrouwenscontactpersoon van de KNAS.

Of

Het landelijke Vertrouwenspunt Sport

Telefoon: 0900 – 202 55 90

WhatsApp: 06 – 5364 6928

E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Of

Volledig anoniem via het Centrum Veilige Sport Nederland