Onze vereniging streeft naar een veilig sportklimaat. Om dat te bereiken hanteren wij een set gedragsregels voor onze leden, ouders/verzorgers, coaches en begeleiders. Waarom wij dat doen kun je nalezen door op de link te klikken.

Mocht je problemen ondervinden met (sexuele) intimidatie, agressie, discriminatie binnen het schermen of de vereniging, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwens contactpersoon of direct (anoniem) met Centrum Veilige Sport Nederland.

Het beleid van Vívás met betrekking tot een prettige en veilige sportomgeving.

Als bestuur van Vívás willen wij ervoor zorgen dat onze leden in een veilige en prettige omgeving hun hobby kunnen uitoefenen. Daarbij horen maatregelen die ertoe leiden zowel discriminatie als seksuele en/of fysieke intimidatie in elke mogelijke vorm binnen onze vereniging te voorkomen.

Sinds 2020 zijn we voorzichtig begonnen om hieraan handen en voeten te geven, maar met een onvolledig bestuur en de Covid epidemie is het bij het aanvragen van VOG´s van de trainers gebleven.

Met het aantreden van het nieuwe bestuur hebben we het weer ter hand genomen en een gedragsreglement opgesteld voor zowel de begeleiders, ouders als voor de reguliere leden. Daarnaast is er ook een vertrouwenspersoon binnen onze vereniging benoemd.

Voor trainers en (toekomstige) begeleiders van de jeugd wordt er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Van incidentele begeleiders en vrijwilligers gaan we een verklaring tuchtrecht vragen. De intentieverklaring kunt u hier downloaden. Hierin geeft de begeleider/vrijwilliger de gedragsregels, statuten, en reglementen van Vivas en de KNAS te houden. 

We vinden dat de gedragsregels voor zichzelf sprekend zijn. Mochten er vragen en/of opmerkingen over zijn kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.

Als u vind dat er een situatie of incident is dat onder de gedragsregels valt kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon of met het bestuur. Zie voor verdere informatie de pagina van de vertrouwenscontactpersoon.