Ben je geïnteresseerd in schermen, dan kun je een vier weken durende introductiecursus doen. Hieraan zijn geen verplichtingen verbonden, noch voor jou noch voor de vereniging. Voor de lessen heb je niet meer nodig dan een makkelijke broek en zaalschoenen. Het voor schermen benodigde materiaal is op die avonden te leen bij de vereniging.

Ben je na deze introductiecursus enthousiast, dan kun je lid worden. Je zend hiertoe een mailtje naar de secretaris. We hebben al je gegevens vanuit je aanmelding voor de introductie, dus verder hebben we geen informatie nodig. Je ontvangt dan van de penningmeester een factuur voor de verschuldigde contributie. Deze factuur dient binnen 30 dagen na ontvangst voldaan te worden.

Leden kunnen zonder aanvullende vergoeding drie maal per week schermen (dus op dinsdagavond in Baarn, op donderdagavond in Hilversum en op vrijdagavond in Amersfoort).

Het lidmaatschap van de KNAS (nationale schermbond) is automatisch inbegrepen bij het lidmaatschap van de vereniging en hier wordt alleen vanaf geweken indien je reeds op andere wijze lid bent van de KNAS. Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar en loopt van 1 januari tot 31 december. Het lidmaatschap wordt vervolgens automatisch ieder jaar verlengd.

Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 30 november schriftelijk (dus niet via deze website) aan hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester meegedeeld te worden. Bij latere opzegging worden kosten in rekening gebracht.

Betalingen

De inning van de verenigingscontributie is uitbesteed aan ClubCollect. Je ontvangt van deze organisatie een SMS/email met een link naar je persoonlijke betaalomgeving. De betaling verloopt via IDEAL.

In je persoonlijke betaalomgeving kun je kiezen voor betaling ineens of in termijnen. Aanbetaling in termijnen zijn kosten verbonden, evenals aan een te late betaling.