Als schermen je een leuke sport lijkt, dan kom je natuurlijk een paar proeflessen doen! We hebben daarvoor een speciaal aanbod: vier weken schermen voor de prijs van € 45,00. Hieraan zijn geen verplichtingen verbonden, noch voor jou noch voor de vereniging. Voor de lessen heb je niet meer nodig dan een makkelijke broek en zaalschoenen. Het voor schermen benodigde materiaal is op die avonden te leen bij de vereniging. Als je na afloop lid wilt worden, dan krijg je van de penningmeester een factuur voor de verschuldigde contributie.

Lidmaatschap en leeftijden

Wij onderscheiden een drietal categorieën leden naar leeftijd. De verenigingscontributie verschuldigd voor deze drie categorieën vind je bij lidmaatschap.

Baarn, Amersfoort of Hilversum?

Schermvereniging Vívás heeft locaties in Baarn, Amersfoort en Hilversum. Op dinsdag in Baarn, donderdag in Hilversum , en op vrijdag in Amersfoort kun je bij ons komen schermen. Kijk op ‘waar, wanneer’ om de aanvangstijden te weten te komen. Op het moment zijn er voor de drie locaties geen wachtlijsten voor proeflessen. Het is wel zo dat in Hilversum – bij gebrek aan schermers boven de 16 jaar – wij geen aparte groep voor volwassenen hebben (men schermt mee met de oudere jeugd). Mochten zich in de nabije toekomst meer volwassenen in Hilversum aanmelden, dan zal dat natuurlijk veranderen.

Verdere vragen over proeflessen kun je stellen via het contactformulier.