Als schermen je een leuke sport lijkt, dan kom je natuurlijk een paar proeflessen doen! We hebben daarvoor een speciaal aanbod: vier weken schermen voor de prijs van € 45,00. Hieraan zijn geen verplichtingen verbonden, noch voor jou noch voor de vereniging. Voor de lessen heb je niet meer nodig dan een makkelijke broek en zaalschoenen. Het voor schermen benodigde materiaal is op die avonden te leen bij de vereniging. Als je na afloop lid wilt worden, dan krijg je van de penningmeester een factuur voor de verschuldigde contributie.

Je kunt je aanmelden voor proeflessen door de proeflessen direct in de webwinkel aan te schaffen! Je geeft hierbij aan op welke locatie (zie hieronder voor de mogelijkheden) je wilt schermen.

Vergeet niet om onder bestelnotities bij de afrekening de volgende details van de schermer aan te geven:

  • achternaam, voornamen;
  • geboortedatum;
  • man/vrouw/jongen/meisje;
  • waar nodig een korte indicatie van eventuele aandoeningen of gezondheidsklachten die van invloed zijn op je sporten.

Mocht je meerdere personen opgeven, geef deze details dan van ieder persoon. Wij gaan vanzelfsprekend zorgvuldig met je gegevens om. Zonder deze gegevens moeten we je eerst weer mailen om de nieuwe schermer in de juiste leeftijdsgroep (zie hieronder) te plaatsen.

Lidmaatschap en leeftijden

Wij onderscheiden een drietal categorieën leden naar leeftijd: jeugd tot 12 jaar (groep 1), jeugd 12 – 18 jaar (groep 2), volwassenen, 18 jaar e.o. (groep 3). Indeling in groepen en overgang naar een hogere leeftijdsgroep geschiedt in overleg met de trainers. De verenigingscontributie verschuldigd voor deze drie categorieën vind je bij lidmaatschap.

Baarn, Amersfoort of Hilversum?

Schermvereniging Vívás heeft locaties in Baarn, Amersfoort en Hilversum. Op dinsdag in Baarn, donderdag in Hilversum , en op vrijdag in Amersfoort kun je bij ons komen schermen. Kijk op ‘locatie | tijd’ om de aanvangstijden te weten te komen. Op het moment zijn er voor de drie locaties geen wachtlijsten voor proeflessen. Het is wel zo dat wij in Hilversum geen aparte groep voor volwassenen hebben (men schermt mee met de oudere jeugd). Mochten zich in de nabije toekomst meer volwassenen in Hilversum aanmelden, dan zal dat natuurlijk veranderen.

Verdere vragen over proeflessen kun je stellen via het contactformulier.