We gaan er in principe vanuit dat je als lid voor je eigen materiaal zorgt. In ieder geval zodra je langer dan een jaar schermt of zodra je wedstrijden gaat schermen. Uitzonderingen hierop zijn dus beginnende schermers. Hiervoor heeft de vereniging een redelijke voorraad materiaal bij de hand. Voor het gebruik van dit materiaal geldt het volgende:

  • Maskers, handschoenen, elektrische vesten, en wapens, zowel elektrisch als mechanisch, zijn op zaal aanwezig. Gebruik ervan is vrij, maar je bent er verantwoordelijk voor.
  • Elektrisch materiaal kan voor wedstrijden in bruikleen gegeven worden. Ook hier geldt: je wordt geacht na een jaar en/of bij het schermen van wedstrijden en toernooien voor je eigen materiaal te zorgen. Het is mogelijk om in eerste instantie een reservewapen, etc., te lenen.
  • De elektrische meldersets zijn bedoeld voor gebruik door de vereniging, maar vraag om hulp als je niet weet hoe er mee om te gaan. De meldersets zullen tevens gebruikt worden bij wedstrijden waaraan leden van de vereniging deelnemen indien daar vraag naar bestaat (raadpleeg hiervoor het bestuur).

Ben je verantwoordelijk voor het beschadigen van verenigingsmateriaal dan kan het zo zijn dat dit op jouw kosten gerepareerd wordt.

Reparaties

De wapenmeester zorgt voor onderhoud en reparaties aan het verenigingsmateriaal. Tegen een kleine vergoeding (afhankelijk van wat er moet gebeuren) doet hij dit ook bij jullie eigen materiaal (materiaalkosten worden natuurlijk berekend). Neem hiervoor zelf contact met hem op. Met ingang van 2018 is Kaya Leijenhorst de wapenmeester van de vereniging. Hij onderhoudt het elektrisch materiaal en hij kan ook reparaties aan elektrisch materiaal voor je verrichten (vervangen van mechanische klingen, etc., loopt nog via de maître). Kaya is op dinsdagavond van 19:30-20:45u in Baarn bereikbaar. Te repareren materiaal kun je ook bij de maître afgeven.

Eigen materiaal

Voor het aanschaffen van je eigen materiaal verwijzen we je in eerste instantie naar de omschrijving van de materiaaleisen die je onder het menu ‘wedstrijden’ vindt. In de footer van deze en andere pagina’s vind je een lijst met leveranciers met wie wij goede ervaringen hebben.

Incidenteel krijgt de vereniging tweedehands materiaal ter verkoop aangeboden. Dit geschiedt in de meeste gevallen via maître Sjoerd Jaarsma. Wanneer dit zinnig zal het materiaal als bericht vermeldt worden op de pagina ‘tweedehands materiaal’.

Daarnaast proberen wij ieder jaar zo rond november een leverancier naar onze locatie in Baarn te halen. Ook is op alle jeugdpuntentoernooien een leverancier aanwezig die ook in tweede handels materiaal voorziet.

Houd in de gaten dat de vereniging niet standaard in materiaal op wedstrijdsterkte (800/1600N) en in een ondervest voorziet! Ga je naar wedstrijden dan ben je zelf voor (het aanschaffen van) je vereiste materiaal verantwoordelijk, dat geldt ook voor je (verplichte!) reservewapen, fil de corps en fil de tête, als je elektrisch schermt.