Zoals bij coaching ook al aangegeven zien wij deelname aan wedstrijden als één van de drie poten waarop het leren schermen rust. Het is wel de meest vrijblijvende poot van de drie. Het gaan naar wedstrijden – op welk niveau ook – is voor iedere schermer een persoonlijke keuze en wij zullen niemand daartoe verplichten. Je kunt met veel plezier uitsluitend recreatief schermen om je eigen conditie bij te houden en je sociale contacten te onderhouden.

Ervaring leert echter wel dat je schermen vooral leert door het te doen. Het deelnemen aan wedstrijden geeft je een grote variatie aan omstandigheden en tegenstanders waarbij je technische vaardigheden en het aanscherpen van je conditie steeds beter op hun plaats gaan vallen.

Wedstrijdschermers binnen de vereniging worden iets gerichter door de coaches gevolgd en krijgen ook bij de trainingen opdrachten die concreet aansluiten bij de doelstellingen die zij zichzelf stellen (denk aan welke wedstrijden je deelneemt, etc.). Scherm je uitsluitend recreatief dan zal je training en begeleiding net zo intensief zijn, maar een meer algemeen vormend karakter hebben.

In de pagina’s hieronder vind je algemene informatie over de wedstrijden waarmee je als jeugd, dan wel volwassene, je wedstrijdcarrière zult beginnen. Met name het jeugdpuntentoernooi (JPT) komt uitgebreid aan de orde omdat wij dit als vereniging organiseren.

Daarnaast vind je informatie over inschrijving bij wedstrijden (Nahouw), materiaal wat je nodig hebt en de reglementen die je hoort te kennen. Als (wedstrijd)schermer wordt je veronderstelt de regels te kennen (en er is niet altijd tijd om je die uit te leggen).

Tot slot vind je twee berichtenpagina’s: één met aankondigingen en één met foto’s en verslagen van wedstrijden (deze laatste is met uitstek jullie pagina, dus bijdragen zijn welkom).