Ouders/verzorgers zijn een belangrijk onderdeel van een sport vereniging. We proberen als Vivas ouders dan ook actief te betrekken. Waar mogelijk kunnen ze tijdens de les op de tribune of vanaf de zijkant mee kijken. De trainers zijn tussen de lessen door altijd aan te spreken met vragen, opmerkingen en medelingen met betrekking tot uw kind. Ook proberen we ouders te betrekken met ondermeer het ouder-kind schermen.

Ook van u vragen we om bij te dragen aan een prettige en veilige sportomgeving. Hiervoor hebben we ook voor ouders gedragsregels opgesteld.

 • Leg de nadruk op het plezier en de inzet van je kind tijdens het spel, niet op winst of verlies;
 • Stimuleer je kind om volgens de regels en sportief te spelen;
 • Kinderen leren het beste van positieve voorbeelden. Waardeer de goede prestaties van alle deelnemers;
 • Onthoud dat je kind voor zijn/haar eigen plezier schermt, niet voor jouw plezier;
 • Stel de trainers en/of coaches op de hoogte van (fysieke) beperkingen, leer- en/of gedragsproblemen van je kind(eren). De coaches/trainers kunnen hier dan mee rekening houden.
 • Toon waardering voor alle coaches, scheidsrechters en begeleiders. Zonder hen kan je kind niet sporten.
 • Respecteer de beslissingen van coaches, begeleiders en scheidsrechters. Leer je kind dat ook te doen;
 • Respecteer de rechten, waardigheid en waarde van elk individu, onafhankelijk van zijn/haar geslacht, culturele achtergrond, religie of vaardigheid;
 • Dwing nooit je kind om tegen zijn/haar zin, deel te nemen aan het spel;
 • Je bent medeverantwoordelijk voor een positieve en veilige sportomgeving van uw kind. Verbaal en fysiek geweld of denigrerende opmerkingen horen nergens thuis, dus ook niet bij sport.
 • Schreeuw geen aanwijzingen vanaf de kant naar je kind. De coach kan prima zelf de schermers begeleiden.

Er zijn vast nog wel situaties waarin bovenstaande regels niet voorzien. Gebruik in dat geval uw gezonde verstand en handel zo veel mogelijk in de geest van bovenstaande.