Proeflessen

 • Proeflessen worden niet automatisch omgezet in een lidmaatschap. Wil je na afloop van de proeflessen lid worden? Meld dit dan per e-mail aan de secretaris. Je ontvangt dan een betalingsverzoek voor de verenigingscontributie van de penningmeester.
 • De kosten van de proeflessen worden niet met de contributie verrekend.

Lidmaatschap

 • Lidmaatschap van de vereniging wordt – tenzij in overleg anders bepaald (zie seizoensabonnement) – aangegaan voor de duur van een jaar.
 • Het lidmaatschap van de schermvereniging omvat tevens het lidmaatschap van de nationale schermbond KNAS.
 • Lidmaatschap wordt stilzwijgend ieder jaar met een jaar verlengd.
 • Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 december schriftelijk aan de secretaris of penningmeester gemeld te worden. Wordt het lidmaatschap te laat beëindigd dan kunnen kosten in rekening worden gebracht.
 • Beëindiging van het lidmaatschap gedurende het kalenderjaar geeft geen recht op gedeeltelijk restitutie van de contributie. Het bestuur kan hier in individuele gevallen een uitzondering op maken na een schriftelijk en gemotiveerd verzoek daartoe.
 • Nieuwe (jeugd)leden in de leeftijd tot 18 jaar die binnen zes maanden na aanvang van hun eerste lidmaatschapsjaar opzeggen hebben recht op gedeeltelijke restitutie van de betaalde “leskosten” en “zaalkosten”, echter niet op kosten voor het lidmaatschap van de KNAS, de verenigingsbijdrage en de verzekeringsbijdrage.

Contributie

 • De verenigingscontributie wordt in rekening gebracht voor de periode van 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar. Je gaat voor het gehele kalenderjaar een verbintenis aan met de vereniging.
 • Als betalend lid mag je schermen op alle Vívás locaties, desgewenst meerdere keren per week zonder dat hier aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.
 • De hoogte en samenstelling van je verenigingscontributie is afhankelijk van je leeftijd (zie tarieven). In het jaar dat je 12, respectievelijk 18 jaar wordt, val je in een hoger tarief. Kortingen worden toegepast indien meerdere leden van een gezin lid worden van de vereniging.
 • Het bovenstaande bedrag is opgebouwd uit zaalkosten, leskosten, contributie KNAS, verzekerings- en verenigingsbijdrage. Als je lid wordt gedurende het jaar krijg je korting over de posten “leskosten” en “zaalkosten” afhankelijk van het aantal verstreken maanden. De overige posten zijn vast.
 • Het lidmaatschap van de KNAS (nationale schermbond) is automatisch inbegrepen bij het lidmaatschap van de vereniging en hier wordt alleen vanaf geweken indien je reeds op andere wijze lid bent van de KNAS. Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar en loopt van 1 januari tot 31 december. Het lidmaatschap wordt vervolgens automatisch ieder jaar verlengd.

Betalingen

De inning van de verenigingscontributie is uitbesteed aan ClubCollect. Je ontvangt van deze organisatie een SMS/email met een link naar je persoonlijke betaalomgeving. De betaling verloopt via IDEAL.

In je persoonlijke betaalomgeving kun je kiezen voor betaling ineens of in termijnen. Aanbetaling in termijnen zijn kosten verbonden, evenals aan een te late betaling.