sabel

Treffers en trefvlak

De sabel is in tegenstelling tot floret en degen een slag- en steekwapen. De steek wordt net als bij de andere wapens met de punt toegebracht, maar voor de slag of houw wordt de zijkant van het wapen benut. Van origine kon de houw alleen met het scherp van het wapen toegebracht worden of met het bovenste derde deel van het rugscherp (bij de punt), maar met de invoering van het elektrische schermen is dit onderscheid weggevallen. Het scherp van het wapen is echter nog altijd aan de sabelkling herkenbaar door een enigszins driehoekige vorm van de kling. Het trefvlak voor sabel is alles van het lichaam boven de heuplijn. Traditioneel hebben sabelvesten dan ook geen bescherming van de liesstreek, zoals degen- en floretvesten.

sabel2.gif

Het wapen

Wat direct opvalt aan het wapen is zeer grote kom die de wapenhand voor een groot deel omsluit. Omdat het toegestaan is met de sabel treffers te plaatsen op de arm (pols) is het nodig de hand goed te beschermen tegen eventuele klappen. Met de kom is het mogelijk om een slag op de hand af te weren, hetgeen leidt tot het voor sabelschermen zeer kenmerkende “belgeluid”. In tegenstelling tot floret en degen is er geen variatie in de greep van de sabel. Deze is altijd licht gekromd uitgevoerd om de houw met het wapen mogelijk te maken. De kling is als gezegd driehoekig en kent een duidelijk herkenbaar scherp. Omdat de sabel geen uitgesproken steekwapen is, is er geen beschermende punt aangebracht maar is de kling eenvoudig omgebogen.

Het gebruik

Omdat het een slagwapen is oogt het sabelschermen vaak veel grover en met meer kracht beoefend dan floret en degen. Dit is echter bedrieglijk, want de snelle en technische schermer is met dit wapen sterk in het voordeel. Met de invoering van sabel als elektrisch wapen is de sabel tot één van de snelste wapens geworden. Veel gemaakte treffers zijn de houw naar de hand en het masker. Een sabelpartij is voor het publiek vaak goed te volgen, hoewel het recht van aanval niet altijd direct duidelijk is.

Elektrisch en mechanisch

Met de introductie van het elektrisch schermen op de sabel is er het een en ander veranderd. De sabel is zeer lange tijd een mechanisch wapen gebleven omdat het zowel slag- als steekwapen is en de houw uitsluitend met scherp of rugscherp uitgevoerd mocht worden. Waar degen en floret middels een bouton een treffer konden signaleren was dit voor een sabel geen werkbare oplossing. Dit probleem is opgelost door een herziening van de regels. Het contact met een geleidend oppervlak (vest en masker) maakt door stroomgeleiding mogelijk te constateren dat er een geldig trefvlak getroffen is. Met welk deel van de sabel de treffer gemaakt wordt is niet langer van belang. Ongeldige treffers (buiten het trefvlak of zelfs op de grond) worden niet langer geregistreerd en hebben ook geen invloed meer op de beoordeling.