degen

Treffers en trefvlak

Zoals elders ook al gezegd, zijn degen en floret beiden steekwapens. Toch is de gelijkenis niet groot. De treffer vindt plaats als steek op het trefvlak en dient een druk van 750 gram te hebben. Bij het elektrisch schermen wordt dit bereikt door middel van een “drukknop” (bouton) op de punt van het wapen die slechts met een dergelijke druk ingedrukt kan worden. Bij een slag met het wapen op bij opleggen van de punt wordt de bouton niet ingedrukt. De degen heeft het gehele lichaam als trefvlak en wordt dan ook als enige van drie wapens elektrisch zonder overvest verschermd.

degen1.jpg

Het wapen

De degen is een vrij zwaar en onbuigzaam wapen. De greep kan varieren tussen de revolvergreep (zie illustratie) en de traditionele, rechte franse greep (zie achtergrond). De kom van het wapen is groot en omsluit de hand die een belangrijk trefvlak vormt. De stugheid van de kling maakt het gebruik van treffers via een zwiepende beweging vrijwel onmogelijk.

Het gebruik

Bij de degen ontbreekt het recht van aanval en is de dubbeltreffer (coup double) toegestaan. Dit betekent dat het scoreverloop van een wedstrijd in feite bepaald kan worden door één enkele treffer (bv. 1-0, vervolgens een dubbeltreffer 2-1, etc.). Het komt hierbij aan op de snelheid waarmee je een trefvlak weet te vinden. Omdat het lichaam als geheel trefvlak is, worden hand en onderarm een zeer voor de hand liggend trefvlak. Dit betekent dat je bij degen met een vrijwel gestrekte arm staat om zoveel mogelijk profijt te hebben van de grote kom. Meer nog dan bij de andere wapens is puntzuiverheid van belang.

Elektrisch en mechanisch

De niet-elektrische of mechanische degen zie je eigenlijk nauwelijks meer, zelfs niet als oefenwapen. De degen is een eenvoudig wapen om elektrisch mee te schermen, omdat er eigenlijk alleen een wapen en een fil-de-corps (waarmee je met de melderset verbonden bent) nodig is. Door het ontbreken van het recht van aanval is een scheidsrechter bij een oefenpartij ook niet echt nodig, want de melderset registreert wanneer het tijdsverloop tussen treffers te groot is om deze als dubbeltreffer te doen gelden. De treffer op de grond is waarschijnlijjk meer dan bij andere wapens een probleem, omdat ook de voet tot het geldig trefvlak behoort. Net als bij de floret wordt er bij wedstrijden geschermd op een geleidende loper, zodat eventuele treffers op de grond geen valse meldingen geven (bij een eenvoudige oefenpartij wordt hier vertrouwd op eerlijkheid van beide schermers).