Bijgewerkt op 4 maart – op het moment is schermen wegens de lockdown niet mogelijk. Mocht je toch willen trainen, dan verwijzen je we naar de mogelijkheden voor training thuis die op onze site aangegeven worden.

Inleiding

Hoewel we nu nog in lockdown zitten is het buitensporten voor personen tot en met 26 jaar toegestaan. Buiten schermen is nu nog niet werkbaar, maar we verwachten dat dit rond half april wel mogelijk zal zijn. We gaan op zoek naar geschikte locaties en laten jullie weten wanneer we weer aan de gang gaan.

Vorig jaar hebben we hebben als vereniging hiervoor een protocol ontwikkeld dat door de gemeente(s) waarin wij schermen goedgekeurd is. Zolang wij dat protocol volgen (en dat wordt zo nu en dan gecontroleerd) kunnen wij schermtrainingen geven, wijken wij af riskeren we een boete en sluiting van de trainingen.

Protocol

Het protocol regelt de belangrijkste dingen om de kans op (verdere) besmetting met het virus te verkleinen. Houden we ons daar niet aan dan zitten we binnen de kortste keren allemaal weer thuis duimen te draaien. In het navolgende leggen wij de belangrijkste elementen zo kort en bondig mogelijk uit. Vragen erover: spreek Lars, Sjoerd, of Wim-Jan erover aan.

Wie kan er schermen?

Duidelijk antwoord: nu nog even niemand. Wanneer we buitenlocaties hebben en het weer is warm genoeg dat we niet vernikkelen dan gaan in ieder geval groepen 1 en 2 weer aan de gang. Check op de locatie-pagina’s waar en wanneer we schermen. Volwassenen jonger dan 27 jaar kunnen tijdelijk met groep 2 mee schermen totdat we duidelijkheid hebben hoe we het schermen voor de volwassenen gaan oplossen.

Voor de duidelijkheid: hoewel de groepen leeftijdsgebonden zijn, blijf je schermen in de groep waar je tot nu toe ook geschermd hebt, tenzij Sjoerd of Lars daar anders over beslissen.

Er zijn afhankelijk van de corona situatie aanpassingen die je hieronder terug kunt vinden, dus lees deze pagina grondig en helemaal door.

Aanwezigheid

Belangrijk bij dit alles is ook dat we weten dat je komt of niet komt. Mocht je een of meer weken niet geweest zijn, laat dan altijd even weten wanneer je weer komt. Kom je normaal wel maar ben je er een keer niet dan horen we dat ook graag.

Je laat altijd (liefst een dag van te voren) weten of je niet komt, hetzij via mail, hetzij via een sms / whatsapp naar 06-44 892 469. Als je ziek bent laat je dat altijd weten en je plaatst jezelf in ieder geval twee weken op non-actief. Wij moeten voor eventueel brononderzoek van de GGD weten of je ziek bent en wanneer je ziek bent geworden. Dit om te kunnen aangeven met wie je mogelijk contact hebt gehad.

Locatie
LocatieAdres*Tijdstip
Baarnwe zijn op zoekDinsdag 18:00-19:30 (groep 1) / 19:30-20:45 (groep 2) / 20:45-22:00 (groep 3)
Amersfoortwe zijn op zoek, suggesties welkomVrijdag 18:15-19:30 (groep 1) / 19:30-20:45 (groep 2) / 20:45-22:00 (groep 3).
Hilversumwe zijn op zoek, suggesties welkomDonderdag 18:15-19:15u (groep 1) / 19:15 – 20:30u (groep 2 & 3).
* klik op adres voor locatiekaart en -gegevens

Ook nu zal het op geen van de locaties voor ouders toegestaan zijn om de lessen te volgen. Zolang we buiten sporten heb je – wanneer je materiaal van de vereniging leent, een grote boodschappentas bij je waar je het geleende materiaal in opbergt tijdens de les. Reinigen van materiaal na de les is verplicht.

Kiss and ride

Voor het halen en brengen van de jeugd geldt voorlopig dat je ouders voorrijden, jou en je uitrusting de auto uitgooien en weer wegrijden. Ze mogen je even naar de ingang van de zaal lopen, maar daar blijft het bij. Aan het einde van de les gooien wij je weer de auto in. Voorlopig duurt deze situatie nog ten minste tot medio november.

Aanpassingen

Groep 1 (7-11 jaar) en groep 2 (12-18 jaar)

Voor groep 2 geldt dat als je ouder bent dan 13 jaar je bij het binnengaan van de locatie een mondkapje draagt. In de zaal of op het veld kun je dit weer afdoen.

Tot 12 jaar (en bij ons is dat groep 1) geldt dat afstand houden ( 1,5 meter) tot de trainers en vrijwilligers verplicht is, maar onderling mag je best bij elkaar komen.

Voor je komt heb je de volgende zaken in orde:

 • Je hebt je van te voren aangemeld (zie hierboven).
 • Je hebt je sportkleding bij je of hebt het al aangetrokken (zaalschoenen, lange broek, T-shirt).
 • Trek thuis je sportkleding aan, we beschikken buiten niet over kleedruimtes. We gaan er vanuit dat een toilet toegankelijk is, maar dat is nu nog niet zeker.
 • Je hebt een grote boodschappentas voor verenigingsmateriaal of je eigen materiaaltas bij je.
 • Je hebt een bidon of waterfles bij je.

Eenmaal aangekomen en uit de auto gestapt:

 • Je loopt naar het veld. Je volgt hierbij eventuele aanwijzingen van medewerkers van de locatie (bv. De Trits) of van de trainers/vrijwilligers van Vívás.
 • Je wast je handen grondig (20 tellen lang).
 • Als je eigen materiaal hebt, dan zet je je schermtas apart langs de rand van het veld.
 • Heb je geen materiaal, dan ga je dit bij elkaar zoeken.
 • Op het veld zorg je er voor jij de enige bent die het door jou verzamelde materiaal gebruikt! Houd dus in de gaten waar je je materiaal neerlegt.
 • Materiaal pak je om de beurt! Wat je niet gebruikt dat vouw je weer op en stop je terug in de tas. Totdat je aan de beurt bent, houd je afstand.

Zowel voor als tijdens de les volg je de aanwijzingen van de trainers en vrijwilligers. Je houdt afstand tot de trainers en vrijwilligers.

Als je materiaal geleend hebt, dan reinig je aan het einde van de les je materiaal met de beschikbare reinigingsmiddelen (voor groep 1 is hiervoor hulp aanwezig) en leg je het materiaal terug waar je het gevonden hebt. Je wast daarna je handen weer grondig.

Je wacht daarna bij de uitgang van de zaal totdat je vervoer komt. Handhaaf hierbij altijd de afstand van 1,5 meter.

Groep 3 (volwassenen – ouder dan 18 jaar)

Op het moment is het nog onduidelijk of en hoe we met volwassenen buiten kunnen schermen. In principe is het mogelijk buiten te sporten met twee personen (trainer telt niet mee). We verkennen of dit ook voor schermen mogelijk en werkbaar is.

Op het moment kun je dus alleen schermen als je jonger bent dan 27 jaar. Je schermt dan mee met groep 2! Ben je 27 jaar of ouder, houdt deze locatie en je mail dan in de gaten.

Volg in deze altijd de aanwijzingen op van de trainer(s) en/of personeel van de locatie.

Meldingsplicht

Ook voor volwassenen werken we met een systeem van reservering. Ben je van plan te komen schermen dan meldt je dat tenminste twee dagen van tevoren via afwezig[at]vivas.nl. Hierbij geldt eerst-komt-eerst-maalt, maar diegenen die normaal gesproken op de locatie schermen hebben voorrang boven diegenen die meerdere malen per week schermen. Je hoort de dag van te voren of je welkom bent of niet. Dit geldt zowel voor Baarn als voor Amersfoort! In Hilversum schermen voorlopig geen volwassenen.

Het spreekt vanzelf dat als je ziekteverschijnselen hebt, of in quarantaine bent, je ons dit laat weten. Wij kunnen hier dan rekening mee houden en waar nodig andere betrokkenen verwittigen. Heb je je aangemeld maar ben je verhinderd, laat dat dan ook even weten. We kunnen dan mogelijk iemand anders laten schermen.