Bijgewerkt op 12 januari – op het moment is schermen wegens de lockdown niet mogelijk. Mocht je toch willen trainen, dan verwijzen je we naar de mogelijkheden voor training thuis die op onze site aangegeven worden.

Inleiding

Nu de beperkingen op het sporten losgelaten worden moeten we ons blijven realiseren dat we voorlopig met strakkere spelregels rekening moeten houden. We hebben als vereniging hiervoor een protocol ontwikkeld dat door de gemeente(s) waarin wij schermen goedgekeurd is. Zolang wij dat protocol volgen (en dat wordt zo nu en dan gecontroleerd) kunnen wij schermtrainingen geven, wijken wij af riskeren we een boete en sluiting van de trainingen.

Protocol

Het protocol regelt de belangrijkste dingen om de kans op (verdere) besmetting met het virus te verkleinen. Houden we ons daar niet aan dan zitten we binnen de kortste keren allemaal weer thuis duimen te draaien. In het navolgende leggen wij de belangrijkste elementen zo kort en bondig mogelijk uit. Vragen erover: spreek Lars, Sjoerd of Wim-Jan erover aan.

Wie kan er schermen?

Duidelijk antwoord: iedereen kan weer schermen, ook de volwassenen. Voor de duidelijkheid: hoewel de groepen leeftijdsgebonden zijn, blijf je schermen in de groep waar je tot nu toe ook geschermd hebt, tenzij Sjoerd of Lars daar anders over beslissen.

Er zijn afhankelijk van de corona situatie aanpassingen die je hieronder terug kunt vinden, dus lees deze pagina grondig en helemaal door.

Aanwezigheid

Belangrijk bij dit alles is ook dat we weten dat je komt of niet komt. Mocht je een of meer weken niet geweest zijn, laat dan altijd even weten wanneer je weer komt. Kom je normaal wel maar ben je er een keer niet dan horen we dat ook graag.

Je laat altijd (liefst een dag van te voren) weten of je niet komt, hetzij via mail, hetzij via een sms / whatsapp naar 06-44 892 469. Als je ziek bent laat je dat altijd weten en je plaatst jezelf in ieder geval twee weken op non-actief. Wij moeten voor eventueel brononderzoek van de GGD weten of je ziek bent en wanneer je ziek bent geworden. Dit om te kunnen aangeven met wie je mogelijk contact hebt gehad.

Locatie
LocatieAdres*Tijdstip
BaarnSporthal De Trits, Goeman Borgesiuslaan 2, BaarnDinsdag 18:00-19:30 (groep 1) / 19:30-20:45 (groep 2) / 20:45-22:00 (groep 3)
AmersfoortGymzaal Amersfoortse Berg, ingang Surinamelaan, AmersfoortVrijdag 18:15-19:30 (groep 1) / 19:30-20:45 (groep 2) / 20:45-22:00 (groep 3).
HilversumGymzaal De Opmaat, Larenseweg 127, HilversumDonderdag 18:15-19:15u (groep 1) / 19:15 – 20:30u (groep 2 & 3).
* klik op adres voor locatiekaart en -gegevens

Vanaf 29 september is het coronabeleid weer aangescherpt. Het is op geen van de locaties toegestaan dat wij publiek hebben en de tribunes in Baarn en Amersfoort zijn dan ook gesloten. In Baarn is ook het gebruik van de kleedkamers niet toegestaan.

Kiss and ride

Voor het halen en brengen van de jeugd geldt voorlopig dat je ouders voorrijden, jou en je uitrusting de auto uitgooien en weer wegrijden. Ze mogen je even naar de ingang van de zaal lopen, maar daar blijft het bij. Je ouders mogen de zaal voorlopig niet in en ook geen gebruik maken van de tribunes in Baarn en Amersfoort (vanaf 29 september is de bistro bij de Trits ook gesloten). Aan het einde van de les gooien wij je weer de auto in. Voorlopig duurt deze situatie nog ten minste tot medio november.

Aanpassingen

Groep 1 (7-11 jaar) en groep 2 (12-18 jaar)

Voor groep 2 geldt vanaf 19 november dat als je ouder bent dan 13 jaar je bij het binnengaan van de locatie een mondkapje draagt. In de zaal kun je dit weer afdoen. Je mag maximaal met één ander persoon samen zijn (op 1,5 meter). Dit is met name in de Trits (locatie Baarn) van belang.

Tot 12 jaar (en bij ons is dat groep 1) geldt dat afstand houden tot de trainers en vrijwilligers verplicht is, maar onderling mag je best bij elkaar komen.

Voor je komt heb je de volgende zaken in orde:

  • Je hebt je van te voren aangemeld (zie hierboven).
  • Je hebt je sportkleding bij je of hebt het al aangetrokken (zaalschoenen, lange broek, T-shirt).
  • In De Trits zijn de kleedruimtes niet toegankelijk, dus als je schermt in Baarn trek je thuis je sportkleding aan.
  • Je hebt een bidon of waterfles bij je.

Eenmaal aangekomen en uit de auto gestapt:

  • Je loopt naar de zaal. Je volgt hierbij eventuele aanwijzingen van medewerkers van de locatie (bv. De Trits) of van de trainers/vrijwilligers van Vívás.
  • Je wast je handen grondig (20 tellen lang).
  • Als je eigen materiaal hebt, dan zet je je schermtas apart langs de rand van de zaal.
  • Heb je geen materiaal, dan ga je dit bij elkaar zoeken.
  • In de zaal zorg je er voor jij de enige bent die het door jou verzamelde materiaal gebruikt! Houd dus in de gaten waar je je materiaal neerlegt.
  • Materiaal pak je om de beurt! Wat je niet gebruikt dat vouw je weer op en stop je terug in de tas. Totdat je aan de beurt bent, houd je afstand.

Zowel voor als tijdens de les volg je de aanwijzingen van de trainers en vrijwilligers. Je houdt afstand tot de trainers en vrijwilligers.

Als je materiaal geleend hebt, dan reinig je aan het einde van de les je materiaal met de beschikbare reinigingsmiddelen (voor groep 1 is hiervoor hulp aanwezig) en leg je het materiaal terug waar je het gevonden hebt. Je wast daarna je handen weer grondig.

Je wacht daarna bij de uitgang van de zaal totdat je vervoer komt. Handhaaf hierbij altijd de afstand van 1,5 meter.

Groep 3 (volwassenen – ouder dan 18 jaar)

Met ingang van 19 november worden de schermlessen van groep 3 verder aangepast aan het karakter van individuele sporten (tennis/badminton). Dat houdt in dat je in groepen van maximaal 4 (!) personen in een vast deel van de hal schermt (er zijn drie velden van twee lopers ter beschikking). Je blijft gedurende de hele les in je aangewezen veld en je hebt alleen contact met diegene met wie je het veld deelt.

Let wel! Er is dus per schermavond een maximum van 12 volwassen (of oudere jeugd) schermers mogelijk. Hou hier rekening bij en maak iedere week een reservering. Deze maatregelen blijven vooralsnog tot half januari gelden.

Bij het betreden van de locatie (Baarn of Amersfoort) was je je handen, houdt 1,5 meter afstand en draag je een mondkapje en dit neem je pas af wanneer je je aangewezen veld bereikt. Bij bewegen door de zaal en verlaten van de zaal gaat je mondkapje weer op. Je mag met maximaal één persoon samen lopen of staan. Hou hier rekening mee.

DOEL VAN DIT ALLES IS OM DE CONTACTRISICO’S TIJDENS HET SPORTEN TE MINIMALISEREN EN ZO VERDERE BEPERKINGEN TE VOORKOMEN.

Het protocol voor groep 3 volgt dat van de jeugd met de toevoeging dat er binnen en/of buiten permanent een verplichting is om 1,5 meter afstand te houden. Niet alleen tot de trainers, maar ook tot elkaar. Deze verplichting versoepelt alleen tijdens het schermen van een partij of bij training (masker op). Zodra je je masker afzet, zoek je weer een veilige afstand op.

De hal zal bij aankomst verdeeld zijn in vier gedeeltes, afgezet met grote oranje pilons. Je krijgt als viertal een loper toegewezen en daar blijf je in totdat je de zaal weer verlaat aan het einde van de les. Je hebt alleen contact met je schermpartners in je veld. Samenstelling van de groepen gebeurt op (onderlinge) afspraak of door de trainer. Omdat er slecht drie velden beschikbaar (het vierde is voor lesgeven) zijn is het maximum aantal volwassenen in de zaal beperkt tot 12 personen.

Als je aankomt wacht je buiten of in de entree van de locatie totdat de les begint. Je komt in je sportkleding aan, er is geen kleedruimte beschikbaar. Je houdt afstand van je medeschermers en van personen die de locatie betreden/verlaten. Je schermmateriaal (als je werkt met geleend materiaal dan neem je dit mee vanaf de toegang van de zaal) neem je mee naar je toegewezen veld en zet je tas daar langs de kant tussen de pilons. Je werkt jezelf warm in je toegewezen veld (geen looptraining door de hele zaal). Na de opwarming ga je schermen.

Nadrukkelijk geldt voorlopig dat er bij het schermen alleen geoefend wordt, bij het schermen van partijen is de afstand van 1,5 meter niet te garanderen.

Er is nadrukkelijk geen contact met de overige velden. Na het schermen pak je je uitrusting weer in en verlaat je (met mondkapje op) de zaal. Hierbij verlaten diegenen in het veld dat het dichtst bij de uitgang is de zaal als eersten, etc.. Geleend materiaal reinig je en bergt het op.

Volg in deze altijd de aanwijzingen op van de trainer(s) en/of personeel van De Trits.

Meldingsplicht

Omdat er een maximum van 12 volwassenen is, wordt er voorlopig gewerkt met reservering. Ben je van plan te komen schermen dan meldt je dat tenminste twee dagen van tevoren via afwezig[at]vivas.nl. Hierbij geldt eerst-komt-eerst-maalt, maar diegenen die normaal gesproken op de locatie schermen hebben voorrang boven diegenen die meerdere malen per week schermen. Je hoort de dag van te voren of je welkom bent of niet. Dit geldt zowel voor Baarn als voor Amersfoort! In Hilversum schermen voorlopig geen volwassenen.

Het spreekt vanzelf dat als je ziekteverschijnselen hebt, of in quarantaine bent, je ons dit laat weten. Wij kunnen hier dan rekening mee houden en waar nodig andere betrokkenen verwittigen. Heb je je aangemeld maar ben je verhinderd, laat dat dan ook even weten. We kunnen dan mogelijk iemand anders laten schermen.