Bijgewerkt op 3 november 2011 – met ingang van 6 november worden de coronamaatregelen weer aangescherpt. De focus ligt vooral op naleving van de standaard maatregelen – handen wassen, afstand, hoesten in je elleboog, en veel frisse lucht – maar voor de schermers van 18 jaar en ouder komt daar het Corona Toegangs Bewijs (CTB) bij.

Het spreekt vanzelf dat als je ziekteverschijnselen hebt, of in quarantaine bent, je ons dit laat weten. Wij kunnen hier dan rekening mee houden en waar nodig andere betrokkenen verwittigen. Mail ons op afwezig[at]vivas.nl

Maatregelen geldend voor alle groepen op alle locaties

Met ingang van 6 november 2021 worden de belangrijkste basismaatregelen weer volledig van kracht:

  • Was vaak en goed je handen.
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen in de vereniging en daarbuiten.
  • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.
Basisregels Coronavirus 25 september 2021

Voor het reinigen van je handen zal er weer een fles met alcoholgel in de zaal staan. Op alle locaties staan ook dergelijke flessen in de hal, je kunt hier gebruik van maken. Wil je je materiaal reinigen voor je het gebruikt dan is daarvoor een alcoholspray in de zaal aanwezig. Je gebruikt deze om die delen van het materiaal te reinigen die direct of indirect met je gezicht in aanraking kunnen komen. Vraag Sjoerd of Lars waar het materiaal staat en hoe het te gebruiken. Het gebruik is overigens niet verplicht, maar als extra veiligheid wel geadviseerd.

Je aanwezigheid in de zaal wordt geregistreerd. Dit is normaal ook al het geval, maar nu komt er ook weer bij dat wij deze registratie kunnen gebruiken om iedereen op de hoogte te stellen wanneer er een coronabesmetting in je groep kan hebben plaatsgevonden. Meld je dus bij aanvang van de les even bij Sjoerd en meld je af als je niet komt via afwezig[at]vivas.nl of met what’s app naar 06-44 892 469.

Aanvullende maatregelen voor de afzonderlijke groepen

Voor de schermers van groep 1 blijft het hierbij. Voor de ouders geldt dat zij op de locaties Baarn en Amersfoort voor nu op de tribune kunnen plaatsnemen met in acht name van de veilige afstand. Het kan zijn dat de zaalbeheerder verdere maatregelen instelt, zoals een Corona Toegangs Bewijs (CTB) voor volwassenen, dit zal in dit protocol worden opgenomen.

Voor groep 2 geldt dat voor de schermers van 13 jaar en ouder de mondkapplicht in openbare ruimtes (denk aan de toegang tot de zaal) van kracht wordt. Je zorgt dus dat je een mondkapje bij je hebt. In de zaal kun je dit afdoen.

Voor groep 3 (en groep 2 schermers van 18 jaar en ouder) komt hierbij dat wij in lijn met de maatregelen van 6 november af aan een Corona Toegangsbewijs (CTB) gaan vragen in de zaal. Dit geldt ook voor al diegenen die proeflessen of op bezoek komen in deze groepen.

Sportcentrum de Trits heeft laten weten iedereen van 18 jaar en ouder (sporters en ouders) te controleren op een geldig CTB en identiteitsbewijs, zij hanteren dit als een deurbeleid. Heb je geen app of geeft deze een negatieve (rode) uitslag, dan kun je de Trits helaas niet in. Vrijgesteld van deze controle zijn trainers en vrijwilligers van de vereniging die functioneel aanwezig zijn bij de les (hiervan wordt een namenlijst ingediend).

Een CTB houdt in dat je de app hiervoor op je telefoon hebt staan! Heb je die niet installeer deze dan zo snel mogelijk. Deze app zal – m.u.v. De Trits – eenmalig bij binnenkomst gecontroleerd worden. Is de app eenmaal geïnstalleerd, dan veranderen de gegeven erin niet meer, hetgeen herhaalde controle overbodig maakt. We zijn een kleine verenging en de trainers kennen alle leden.

Heb je geen CTB of is deze negatief (rode kaart)?

Heb je geen CTB op je telefoon staan of geeft deze een negatief resultaat, dan doen we een beroep op je gezond verstand. Je mag – met uitzondering van Baarn (zie hierboven) – deelnemen aan de les, maar je wordt wel vaker en sneller aangesproken op je gezondheid. Neem dan ook je eigen verantwoordelijkheid en leef de basismaatregelen goed na. Je bent niet alleen voor jezelf aan het schermen, maar je maakt ook deel uit van een groep. Hebben we de stellige indruk dat je dit alles niets kan schelen, dan krijg je het beleefde maar dringende verzoek om van de schermles weg te blijven tot de corona situatie weer voldoende versoepeld is.

Voor de duidelijkheid: de CTB is geen bewijs van gezondheid, het is een hulpmiddel. Ook al ben je gevaccineerd of heb je corona gehad en zelf voldoende afweer, dan nog kun je corona krijgen en korte tijd besmettelijk zijn. Je CBT blijft ook al ben je ziek hetzelfde, het is geen intelligent ding. Als je ziek voelt, laat je testen en blijf zolang je niet zeker bent weg van de les.