Bijgewerkt op 8 maart 2022 – met ingang van 25 februari komen de meeste coronamaatregelen te vervallen. De focus ligt vooral op naleving van de standaard maatregelen – handen wassen, afstand, hoesten in je elleboog, en veel frisse lucht. Alleen bij grote evenementen/wedstrijden zal nog een Corona Test Bewijs gehanteerd worden.

Gebruik regelmatig een zelftest. Het spreekt vanzelf dat als je een positieve zelftest hebt, ziekteverschijnselen hebt, of in quarantaine bent, je ons dit laat weten. Wij kunnen hier dan rekening mee houden en waar nodig andere betrokkenen verwittigen. Mail ons op afwezig[at]vivas.nl

Maatregelen geldend voor alle groepen op alle locaties

Met ingang van 15 januari 2022 worden de belangrijkste basismaatregelen weer volledig van kracht:

  • Was vaak en goed je handen.
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen in de vereniging en daarbuiten.
  • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.
Basisregels Coronavirus 25 september 2021

Je aanwezigheid in de zaal wordt geregistreerd. Dit is normaal ook al het geval, maar nu komt er ook weer bij dat wij deze registratie kunnen gebruiken om iedereen op de hoogte te stellen wanneer er een coronabesmetting in je groep kan hebben plaatsgevonden. Meld je dus bij aanvang van de les even bij Sjoerd en meld je af als je niet komt via afwezig[at]vivas.nl of met what’s app naar 06-44 892 469.

Aanvullende maatregelen voor de afzonderlijke groepen

Voor geen van de groepen gelden nog aanvullende maatregelen, buiten dat bij grote wedstrijden een Corona Toegangsbewijs gevraagd kan worden door de organisatie. Als dat het geval is, dan is dit vermeldt op de convocatie voor de bijeenkomst.

Heb je geen CTB of is deze negatief (rode kaart)?

Heb je geen CTB op je telefoon staan of geeft deze een negatief resultaat, dan doen we een beroep op je gezond verstand. Volg de aanwijzingen van de organisatie op en ga hier niet tegen in verzet. Het gaat om de sport en niet om het gelijk van wie dan ook. Neem dan ook je eigen verantwoordelijkheid en leef de basismaatregelen goed na. Je bent niet alleen voor jezelf aan het schermen, maar je maakt ook deel uit van een groep. Hebben we de stellige indruk dat je dit alles niets kan schelen, dan krijg je het beleefde maar dringende verzoek om van de schermles weg te blijven tot de corona situatie weer voldoende versoepeld is.

Voor de duidelijkheid: de CTB is geen bewijs van gezondheid, het is een hulpmiddel. Ook al ben je gevaccineerd of heb je corona gehad en zelf voldoende afweer, dan nog kun je corona krijgen en korte tijd besmettelijk zijn. Je CBT blijft ook al ben je ziek hetzelfde, het is geen intelligent ding. Als je ziek voelt, laat je testen en blijf zolang je niet zeker bent weg van de les. Het is sowieso verstandig om regelmatig een zelftest te doen.