De training binnen de vereniging is gericht op drie hoofdelementen: conditie en lichaamsbeheersing, vaardigheid op het wapen, en tot slot inzicht in het spel (tactiek en regelkennis). Met name voor de jeugd (en wat meer indirect voor de volwassenen) wordt hierbij gebruik gemaakt van twee belangrijke methodieken: het zgn. Athletic Skills Model voor (verbetering van) brede fysieke vaardigheid, en het Brassardstysteem voor technische schermvaardigheid. Een derde leermoment komt voort uit het deelnemen aan wedstrijden, maar dit is voor ieder lid een persoonlijke keuze. Alle schermers volgen in principe dezelfde aanpak, maar diegenen die deelnemen aan wedstrijden krijgen iets meer (persoons)gerichte begeleiding van de coaches. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem.

Schermvereniging Vívás is van oudsher een recreatieve vereniging en de meeste leden schermen ook voor lichaamsbeweging en het verbeteren van hun persoonlijke conditie. De afgelopen jaren is er echter een groeiend aantal schermers die deelnemen aan wedstrijden op allerlei niveau’s en hun training en begeleiding is hierop aangepast.

Zo neemt ruim een derde van de jeugdschermers deel aan het recreatieve Jeugdpuntentoernooi en is er onder de jeugd een groep van ongeveer 10 schermers die actief deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden. In de afgelopen drie jaar hebben drie schermers van de vereniging brons behaald bij het Nederlands Jeugdkampioenschap. Ook onder de volwassenen zijn er actieve en succesvolle wedstrijdschermers, met name binnen het veteranencircuit.

Staf

Sjoerd Jaarsma

Sjoerd Jaarsma

Maître

Sjoerd Jaarsma is sinds 2005 als maître verbonden aan schermvereniging Vívás en geeft daar op alle locaties en verenigingsavonden les. Naast zijn activiteiten voor Vívás geeft hij vanuit zijn eigen bedrijf Schermen& clinics en workshops op scholen, bij bedrijven en particulieren.

Lars Kramer –  maître

Lars Kramer – maître

Maître

In het jaar 2011 ben ik gestart met schermen bij schermvereniging Vivás. Daar heb ik de basis geleerd van het schermen en mijn passie voor het onderwijzen van de sport. Binnen de vereniging ben ik verantwoordelijk voor het geven van de warming-up, klassikale lessen, wedstrijdtraining op sabel en floret. Daarnaast ben ben ik sinds eind 2019 voorzitter.

Wim-Jan Hilgenbos

Wim-Jan Hilgenbos

Scheidsrechter | Zaalassistent

Ik ben in de jaren tachtig begonnen met schermen in Nijmegen. Toen Vívás uitbreidde naar Amersfoort heb ik het - samen met mijn zoon Qiang - weer opgepakt. Ik scherm bij voorkeur op de conventionele wapens – sabel en floret – maar als het zo uitkomt ook wel te porren voor een potje op degen.