maître Sjoerd Jaarsma

Sjoerd Jaarsma is sinds 2005 als maître verbonden aan schermvereniging Vívás en geeft daar iedere dinsdagavond les.sjoerd.jpg

curriculum Sjoerd Jaarsma
Sjoerd Jaarsma (Hilversum, 24-01-1956) kwam op zijn 16e jaar in aanraking met het schermen bij Sportschool van Hellemond in Hilversum. Hij kreeg hier les van Marouilla (floret) en Jack van Hellemond (floret, sabel en degen). Hij werd bij de sportschool na vier jaar zelf actief als assistent, bij de vestigingen in Hilversum en Naarden.
Toen het schermen bij Sportschool van Hellemond werd opgeheven eind jaren tachtig, begin jaren negentig maakte hij samen met enkele van zijn leerlingen de overstap naar Zaal Joska Makk in Baarn. Tot dan toe vooral getraind volgens de Franse school, maakte hij onder Joska Makk kennis met de Hongaarse stijl van schermen.
Halverwege de jaren negentig ving hij aan ook Joska Makk bij het lesgeven te assisteren. Hij zou dit blijven doen tot het overlijden van maître Makk in 1999.

In 2000 vormde Sjoerd Jaarsma samen met Mark Franken en Hans Vos het oprichtingsbestuur van schermvereniging Vívás te Baarn, een doorstart van zaal Joska Makk die op verzoek van de familie Makk was opgeheven. Boudewijn Mooren werd door de nieuwe vereniging als maître aangetrokken, Sjoerd bleef actief als assistent.

In 2003 bood de KNAS voor het eerst sinds jaren weer de mogelijkheid tot het volgen van kaderopleidingen. Sjoerd volgde in 2002/3 de opleiding tot zaalassistent en 2004/5 de opleiding tot schermleraar 3. Beide opleidingen werden succesvol voltooid. Sinds 2005 is Sjoerd  als maître actief bij Vívás, aanvankelijk naast Boudewijn Mooren met wie hij ook bij Rana in Amsterdam samenwerkte (2009-2010). Na het terugtreden van Boudewijn Mooren  bij Vívás in 2010 is Sjoerd volledig verantwoordelijk voor de lessen bij de vereniging. Tevens is hij sinds maart 2006 als bestuurslid verantwoordelijk voor technische zaken binnen de vereniging.

“Schermen wordt wel beschreven als een individuele sport. “Individueel” moet echter vooral opgevat worden als zelfontwikkeling. Schermen is individueel in de zin dat de schermer zelf zijn grootste tegenstander is. Winnen is en blijft bij schermen het resultaat van vaker getroffen te hebben dan getroffen te zijn. Dat houdt in dat in het spel met zijn of haar tegenstander de schermer voortdurend probeert sneller, handiger, tactischer, doortastender en vooral slimmer te zijn dan die tegenstander. Hierbij verkent en verlegt de schermer voortdurend de eigen grenzen.

Schermen is een sport waarbij men altijd blijft leren, iets waardoor het ook een uitdaging blijft of men nu recreatief schermt of de schermsport als topsport bedrijft. De rol van de maître hierbij is coachend: een mengsel van klankbord en kritisch toeschouwer. Hij helpt de schermer in zijn of haar leerproces zich tactisch en technisch te verbreden en te verdiepen en zo de gestelde (persoonlijke) doelen te realiseren.”

Sjoerd Jaarsma

* Medeoprichter Schermvereniging Vívás
* Schermleraar sinds 2005
* Coördinator technische en jeugdzaken sv Vívás