lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in schermen, dan kun je een vier weken durende introductiecursus doen. Hieraan zijn geen verplichtingen verbonden, noch voor jou noch voor de vereniging. Voor de lessen heb je niet meer nodig dan een makkelijke broek en zaalschoenen. Het voor schermen benodigde materiaal is op die avonden te leen bij de vereniging.

Ben je na deze introductiecursus enthousiast, dan kun je lid worden. Je ontvangt dan van de penningmeester een factuur voor de verschuldigde contributie. Deze factuur dient binnen 30 dagen na ontvangst voldaan te worden.

Bij aangaan van het lidmaatschap gedurende het kalenderjaar wordt een deel van de kosten voor zaal en maître in mindering gebracht. Om lid te worden kun je je aanmelden of bij de secretaris (zie de contactpagina) dan wel in de zaal (meestal is er wel een bestuurslid aanwezig op dinsdagavond).

Wij onderscheiden een drietal categorieën leden naar leeftijd. De verenigingscontributie verschuldigd voor deze drie categorieën vind je hieronder vermeld.

Tarieven 2020

Omschrijving Jaar-contributie Seizoenkaart *
Volwassene  (v.a. 21 jaar) € 386,50 € 228,00
Volwassene (18 tot 21 jaar) € 356,75 € 198,25
Volwassene (met kind) € 307,00 € 188,25
Kind tot 12 jaar € 312,50 € 176,13
Kind tot 12 jaar (2e kind) € 284,30 € 162,03
Jeugd 12 tot 18 jaar € 353,00 € 196,38
Jeugd 12 tot 18 jaar (2e kind) € 320,75 € 180,25

* De seizoenskaart loopt van januari t/m juli en van augustus t/m december. De prijs is afhankelijk van de startdatum tot aan het einde van het desbetreffende seizoen; KNAS jeugd- of volwassenentarief van toepassing.

Leden kunnen zonder aanvullende vergoeding drie maal per week schermen (dus op dinsdagavond in Baarn, op donderdagavond in Hilversum en op vrijdagavond in Amersfoort).

Toelichting op de tarieven
Dit zijn de tarieven voor recreatieschermen, wijzigingen voorbehouden. De contributie is opgebouwd uit de volgende bedragen: kosten zaal, kosten maître, contributie voor de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS), verzekeringsbijdrage en de verenigingsbijdrage.
Het lidmaatschap van de KNAS is automatisch inbegrepen bij het lidmaatschap van de vereniging en hier wordt alleen vanaf geweken indien je reeds op andere wijze lid bent van de KNAS. Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar en loopt van 1 januari tot 31 december. Het lidmaatschap wordt vervolgens automatisch ieder jaar verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 30 november schriftelijk (dus niet via deze website) aan hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester meegedeeld te worden. Bij latere opzegging worden kosten in rekening gebracht.

Betalingen
De inning van de verenigingscontributie is uitbesteed aan ClubCollect. Je ontvangt van deze organisatie een SMS/email met een link naar je persoonlijke betaalomgeving. De betaling verloopt via IDEAL.

In je persoonlijke betaalomgeving kun je kiezen voor betaling ineens of in termijnen. Aanbetaling in termijnen zijn kosten verbonden, evenals aan een te late betaling.

Klik hier voor de betalingscondities.