Betalingscondities

  • Proeflessen worden niet automatisch omgezet in een lidmaatschap. Wil je na afloop van de proeflessen lid worden? Meld dit dan per e-mail aan de secretaris (sv [punt] vivas [at] gmail [punt] com). Je ontvangt dan een betalingsverzoek voor de verenigingscontributie.
  • De kosten van de proeflessen worden niet met de contributie verrekend.
  • De verenigingscontributie is verplicht over 1 januari tot en met 31 december. Je gaat voor het gehele kalenderjaar een verbintenis aan met de vereniging.
  • Als betalend lid mag je schermen op alle Vívás-locaties, desgewenst meerdere keren per week.
  • De hoogte en samenstelling van je verenigingscontributie is afhankelijk van je leeftijd (zie hierboven). In het jaar dat je 12, respectievelijk 18 jaar wordt, val je in een ander tarief. Kortingen worden toegepast indien meerdere leden van een gezin lid worden van de vereniging.
  • Als je lid wordt gedurende het jaar krijg je korting over de posten “leskosten” en “zaalkosten” afhankelijk van het aantal verstreken maanden. De overige posten zijn vast.
  • Lidmaatschap van de vereniging wordt stilzwijgend ieder jaar verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 december schriftelijk (op: sv [punt] vivas [at] gmail [punt] com) aan de secretaris of penningmeester gemeld te worden.
  • Beëindiging van het lidmaatschap gedurende het kalenderjaar geeft geen recht op gedeeltelijk restitutie van de contributie. Het bestuur kan hier in individuele gevallen een uitzondering op maken na een schriftelijk en gemotiveerd verzoek daartoe.
  • Nieuwe (jeugd)leden in de leeftijd tot 18 jaar die binnen zes maanden na aanvang van hun eerste lidmaatschapsjaar opzeggen hebben recht op gedeeltelijke restitutie van de betaalde “leskosten” en “zaalkosten”.