bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 31 oktober 2014 is het voltallige bestuur van Schermvereniging Vivas herbenoemd voor een nieuwe termijn. De samenstelling is als volgt:

Secretaris
Jasper Borgers
secretaris[at]vivas.nl

Penningmeester
Erwin Kramer
penningmeester[at]vivas.nl

Voorzitter
Paul van Dam
voorzitter[at]vivas.nl

Technische coördinatie
maître Sjoerd Jaarsma
mobiel (06) 44 892 469
technischezaken[at]vivas.nl