bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 3 december 2019 is het voltallige bestuur van Schermvereniging Vivas herbenoemd voor een nieuwe termijn. De samenstelling is als volgt:

Secretaris
Frank Visschers
secretaris[at]vivas.nl

Penningmeester
Erwin Kramer
penningmeester[at]vivas.nl

Voorzitter
Lars Kramer / Sjoerd Jaarsma
voorzitter[at]vivas.nl

Technische coördinatie
maître Sjoerd Jaarsma
mobiel (06) 44 892 469
technischezaken[at]vivas.nl