materiaal

We gaan er in principe vanuit dat je als lid voor je eigen materiaal zorgt. In ieder geval zodra je langer dan een jaar schermt of zodra je wedstrijden gaat schermen. Uitzonderingen hierop zijn dus beginnende schermers. Hiervoor heeft de vereniging een redelijke voorraad materiaal bij de hand. Voor het gebruik van dit materiaal geldt het volgende:

  • Maskers, handschoenen, elektrische vesten, en wapens, zowel elektrisch als mechanisch, zijn op zaal aanwezig en worden bij het begin van de schermavond uit de kast gehaald. Maître Sjoerd heeft de sleutel. Gebruik ervan is vrij, maar je bent er verantwoordelijk voor. Bij breuk van wapens of andere beschadiging aan het materiaal word je gevraagd om een bijdrage aan de reparatie en/of vervanging.
  • Elektrisch materiaal kan voor wedstrijden in bruikleen gegeven worden. Ook hier geldt: je wordt geacht na een jaar en/of bij het schermen van wedstrijden en toernooien voor je eigen materiaal te zorgen
  • De elektrische meldersets zijn bedoeld voor gebruik door de vereniging, maar vraag om hulp als je niet weet hoe er mee om te gaan. De meldersets zullen tevens gebruikt worden bij wedstrijden waaraan leden van de vereniging deelnemen indien daar vraag naar bestaat (raadpleeg hiervoor het bestuur.

Reparaties

De wapenmeester voor onderhoud en reparaties aan het verenigingsmateriaal. Tegen een kleine vergoeding (afhankelijk van wat er moet gebeuren) doet hij dit ook bij jullie eigen materiaal (materiaalkosten worden natuurlijk berekend). Neem hiervoor zelf contact met hem op. Met ingang van 2018 is Kaya Leijenhorst de wapenmeester van de vereniging. Hij onderhoudt het elekrisch materiaal en hij kan ook reparaties aan elektrisch materiaal voor je verrichten (vervangen van mechanische klingen, etc., loopt nog via de maître). Kaya is op dinsdagavond van 19:30-20:45u in Baarn bereikbaar. Te repareren materiaal kun je ook bij de maître afgeven.

Eigen materiaal aanschaffen

Bij het aanschaffen van materiaal zijn twee dingen belangrijk: (1) je leeftijd en (2) de vraag of je wedstrijden gaat schermen. Ben je ouder dan 12 jaar en wil je deelnemen aan wedstrijden dan zul je materiaal van 800N sterkte moeten dragen (vest, ondervest, broek) en een 1600N masker. Scherm je uitsluitend binnen de vereniging (of ben je jonger dan 12 jaar) dan is 350N voldoende. Bij steeds meer wedstrijden wordt het dragen van 800N-materiaal verplicht gesteld als je boven de 12 jaar bent. Bovendien is een ondervest van 800N voor alle leeftijden verplicht. Ook voor de wapens gelden steeds meer veiligheidseisen bij wedstrijden: ben je ouder dan 14 jaar (cadet) dan is een FIE Maraging kling vereist op degen en floret, voor sabel geldt een S2000 kling al vanaf 12 jaar. De KNAS-site voorziet in een overzicht van alle verplichtingen betreffende materiaal.

Houd in de gaten dat de vereniging niet in materiaal op wedstrijdsterkte voorziet! Ga je naar wedstrijden dan ben je zelf voor het aanschaffen van materiaal verantwoordelijk, dat geldt ook voor je (verplichte!) reservewapen, fil de corps en fil de tête.

Nieuw materiaal kun je via de vereniging aanschaffen, of je kunt de site van onze leveranciers Fecht-sport Heinz Lieffertz of JCSportworld bezoeken, waar je ook hun adres en telefoonnummer kunt vinden.

Chun Lee van JCSportworld is de laatste jaren onze huisleverancier. We trachten hem ten minste een maal per jaar naar Baarn te halen en hij staat bij ieder Jeugdpuntentoernooi met een stand. Zijn winkel staat in Rotterdam en hij is dus ook makkelijk te bereiken. Hij levert zowel Uhlmann en Alstar materiaal als ook wat goedkoper materiaal. Alle materiaal is FIE kwaliteit en kan dus goed gebruikt worden. Heeft hij iets niet bij zich, dan wordt het binnen een week of twee nageleverd.

Gebruikt materiaal

Kijk hier wat de vereniging op voorraad heeft.